บริษัท กาญจนา แคน แฟคเตอร์รี่ จำกัด

เลขที่ 77/71 หมู่ที่ 7 ตำบล คลองโยง อำเภอ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร : 034 989 641, 034 989 642
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105548110500  email : [email protected]